Nadrzędną wartością zarówno dla nas jak i osób z nami wspólpracujących
jest niezależność i etyka zawodowa.

Podstawowym zadaniem w świadczonych przez nas usługach audytorskich jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii … Czytaj dalej

Dysponujemy niezbedną wiedzą i doświadzczeniem w zakresie przeprowadzania audytu projektów unijnych finasowanych ze środków Unii … Czytaj dalej

Zapewniamy pełną obsługę finansowo-księgową. Nadzór nad ich pracą sprawują doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Staramy … Czytaj dalej